לוח אירועים

 אם הזמנתם תאריך לשימוש אולם סטיסקין ולא מופיע בלוח, נא להתקשר דוד הוליץ .