מי ומי ביהכ"נ

תפקידשםטלפוןמיילאחריות
רברב שמואל קרואטהמר054-5720958shmuel41@gmail.comכל נושא הלכתי
גזבר ומ"מ יושב ראש הועדאשר פלואר050-7341851gizbar@yikg.org
כל מה שקשור לעניינים כספיים והסעות
חבר ועדדינה וסרמן050-7734585dinav1@012.net.ilועדת תרבות, אירועים
חבר ועדמרדכי סוקולובסקי054-4974493motisok@walla.com
אב הבית, תחזוקה ובינוי
חבר ועדאדירה נצל אברהמסון052-8662640abramsonadira@gmail.comטיפול בעידוד צעירים
הרבניתרבנית טובה קראוטהמר054-5720956עזרה לזולת, ביקור חולים
חבר ועדפיליס קורנספן052-3296709phyl@zahav.net.ilייצוג נשים ארכיון
חבר ועדיוכבד כלטוב - Betty052-3549696jcolthof1@gmail.comפרסום מחשוב ותקשורת
גבאי דוד ארליך050-5976863davide@shani.netגבאות, אבלות, שיעורי תורה
גבאיגדעון סטופל052-9254116sgideon61@gmail.comגבאות
גבאידניאל מאיר052-8049755rivkafe03@gmail.comגבאות
חבר ועדדוד הוליץ052-4238982 dkdhol@gmail.comהזמנות לשימוש באולם סטיסקין
חבר ביה"כשלמה קור050-5514723alankoor@miyanacons.comגמ"ח
חבר ביה"כג'וליאן אדל050-5473893julian@deldent.comגמ"ח
ביקורתיהודית רוזן052-6463269rjrosen2009@aol.com
ביקורתפיינרמן ג'ייג'יי050-5913509jjfeinerman@gmail.com
ביקורתקרן טיילור054-6570295 karen@pcipharma.com