מי אנחנו

 קהילת ישראל הצעיר של כפר גנים נוסדה בתחילת שנת תשל"ה, 1974, ע"י מספר אנשים שלא מצאו סיפוק בבתיהכ"נ הקיימים אז בכפר גנים.  בתוכם היו עולים חדשים, בעיקר מצפון

Building

אמריקה ומערב אירופה, וגם ותיקים בארץ.  המניין החל בבית פרטי קטן ברח' סתוונית (מזמן פונה תמורת בית קומות), ובשנת 1977 עבר לאולם ההתעמלות של בי"ס יבנה.  הקהילה גדלה וביקשה לבנות משכן קבוע, ובשנת 1984 קיבלה רשות לבנות

בשטח של ביה"ס.  הבנייה נעשתה כמעט לגמרי מכספי חברי הקהילה (אז כבר כ-80 משפחות) ובסוף שנות ה-80 הקהילה עברה למשכנה הקבוע ברח' פלדמן 6.

ישראל הצעיר כפר גנים – קהילה דתית-לאומית עם חברים מכמעט כל ארצות התפוצות – בריטניה ומושבותיה בעבר, צפון ודרום אמריקה, צפון ודרום אפריקה, מערב ומזרח אירופה, בריה"מ לשעבר, אוסטרליה – וגם מספר הולך וגדל של ילידי הארץ.  מגוון הגילאים נע בין פנסיונרים לזוגות צעירים, וכל הדורות מיוצגים מתינוקות עד סבים רבים.  אך, חשוב יותר, יש לנו נשמה קהילתית, כמעט משפחתית.  אנו מתפללים ולומדים ביחד, משתתפים ביחד בשמחות ואף מנחמים אחד את השני כשצריך.