משתתפים בקידוש של חודשים ניסן ואייר תשע"ח

חודשים ניסן ואייר תשע"ח – 2018  
לעילוי נשמת  
תורם קרבה סיבה
יאיר בארי אבא יעקב בן פנחס
ציפי בן ציון אמא גיטל בת יששכר
ישראל גלמן אבא הרב עזרא בן אריה לייב
הקהילה איברי הריס
לני דרייר
מיקי וינגרטן
אברהם משה בן אהרון חיים
לוי בן מאיר מרדכי
מיכאל שר בן אברהם
נינה ויזל
מוריס ארביספלד
אמא
אשה
גרינה (ג'יין) בת שמואל ודבורה לאה
קלמן זאבי אבא  אריה לייב בן נתן זאב ומטילדה
ציפי זאבי אמא בלה בת יהודה
ברכה זיסוויין דוד
דודה
יעקב צבי בן שמאי צבי קוסטנבאום
שרה ברגלס בתשמאי יקותיאל
אח ואחות שנפטרו תוך שבוע בחול המועד פסח ואחרי פסח  ולא היו להם ילדים
אלי זנו אבא יצחק בן רפאל
רשי יורוביץ אבא ר' חנינא בן אביגדור ווינריב
פרחה לטנר אמא רחל שושנה בת משה יוסף
רחל מילר אבא חיים זיסוביץ בן ר' יוסף הלוי
בני מילר אבא שמעון צבי בן ר' מרדכי
הלל סטופל אבא רפאל אריה בן משה חיים הכהן סטופל
הלל סטופל אבא של אשתו המנוחה מיכאל יצחק בן אריה יהודה קירשנבוים
הלל סטופל גיס  משה בן מיכאל יצחק קירשנבוים
ג'ודי סיגל אמא חוה בת שניאור
אשר פלואר אמא דבורה בת שמואל
דניאל קאופמן אבא
אמא
אנשל דב בן זאב
ציפא פרומה בת פנחס
גילדה קורצמן בעל יעקוב בן שלום הלוי
ישראל קירשנר אבא אברהם בן ישראל
ורדה קירשנר אבא משה בן יצחק אייזיק
טובה קראוטהמר
אסתר פרידמן
אבא
בעל
שמואל משה בן שמעון אליעזר
קרל רובינרויט אמא שרה מירל בת אריה לייב
קרל רובינרויט דוד שלום בן יעקב צבי
קרל רובנרויט אבא אלחנן בן אברהם משה
פסח רוגבי אבא יצחק אייזק בן אליהו
יהודית רוזן סבתא פרידה בת יצחק
קלמן רייסקי אחות ברכה בת אהרון
ישראל ריץ' אמא דבורה בת ר'מיכאל הלוי
שושנה ריץ' אחות שיינדל רבקה בת שרה ושלום הלוי
אן שוואב אבא יעקב בן שלמה הלוי
שרה שונברון בעל חיים דוד יהודה בן אברהם יעקה הכהן
שרה שונברון
סוזי סטיסקין
אמא הינדה בת ישראל משה
יונה שטעג אבא אברהם בן ירחמיאל גלטר
ג'ון שטעג אמא חיה בת משה
ג'ויס שטורם אמא חיה סערעריל בת צבי
רותי שיינפלד אמא חנה בת צבי
בטי שיינפלד אבא
אמא
נפתלי בן שאול
חיה בת יעקב
יומי מוקי ומישל שיינפלד אמא סימה בת משה שמשון
חייס שניידר אמא דבורה בת אברהם
אסתר שניידר אבא
אמא
הרב יעקב מן בן הרב יונה
לאה בת ר' דוד אריה
טומי שפיצר אבא משה בן יהודה ליפוט ותרזה
יצחק שפר אבא משה בן יצחק יהודה
חגית ושמעון שרייבר כלה ריקי – רבקה בת מרים
שמעון שרייבר אבא שמואל בן שמעון
אדל תנין אמא פייגע מרים בת מרדכי מנחם
רפואה שלימה  
גדעון סטופל אבא יצחק הלל בן מלכה שושנה
שמחות  
ענת ודוד ארליך לרגל בת המצוה של נכדתם הבכורה תגל יהודית, בתם של תהלה ונפתלי פומברג מיצהר
פרחה וסם לטנר תודה ולעזרה לישראל הצעיר לעזרה הנפלאה
נעמי ואריה נאור רגל נישואי נכדם, יצחק תורג׳מן, בנם של פנינה והרב דוד תורג׳מן עם תמר
אנט ופול רוזנברג לרגל הולדת הנכדה
אוולין וטומי שפיצר
בתיה גוטליב
לרגל  כניסת הבן והנכד רון יהונתן שפיצר לזכות קיום מצוות הנחת תפילין, לקראת הבר מצווה.
בני וחדוה פינקלשטיין לרגל הולדת הנין בן לאביגיל ויהונתן  פינקלשטין נכד לחוה ואהרן פינקלשטין