משתתפים בקידוש של חודש תמוז תשע"ח

חודש תמוז תשע"ח    
לעילוי נשמת    
תורם קרבה סיבה
משה בק אמא דינה בת חנה ומרדכי
אייב ברוט אבא
אמא
דוד בן הרב שמואל יום טוב הלוי
דבורה בת ישעיהו
בת' גלמן אבא שלמה יוסף בן יחיאל
ד"ר תמרה ווייס אמא שולמית בת אלעזר הלוי
אבי זיסוויין אבא יהושע זאב בן יעקב יוסף
טופרוב דוד אמא ליבה בת צבי הירש
סטוארט טיילור אמא רחל בת צבי הירש
יוסי כ"ץ אבא שרגא פייבל בן ר' יוסף הכהן
עמי קידרון אמא אסתר בת אשר הכהן
יוסי תיק אשתו הראשונה ציפורה בת מנחם מנדל
שמחות    
יהודית ומוטי פריי לברך את מוטי ליום הולדת השבעים ולרגל היובל ליום הנישואים