משתתפים בקידוש של חדש שבט תשע"ט

לעילוי נשמת    
תורם הקשר השם
אסתר אורנבוך אבא ליפמן נח בן עמנואל הכהן
שמואל אורנבוך אמא ברוריה בת חיים
ארליך דוד דוד אפרים בן מונטיפיורי
יהושע ביינהורן אבא מרים בת אהרון
משה בק אבא  שלום בן משה
אסתר גולדשטיין חמות מרים מירל בת ישעיה – אמא של רב ישעיה גולדשטיין ז"ל
אלי ויזל סבתא  רבקה צורטל בת חיים
יהודית ויסמן אבא יצחק אייזיק בן משה הירש
אבי זילברפלד אבא ר' פנחס בן יחיאל יהושע
אבי זילברפלד אמר עליו קדיש אוסקר בן נתן
יפה זילברפלד אבא עזריאל בן צבי בינדיגר
ברכה זיסוויין אמא בריינדל (בטי) ברונר בת שמאי יקותיאל ומלה קסטנבאום
בטי כלטוב אמא לאה אלקה חיה בת הרב שמואל יהודה
שרון לרר אבא שמואל דוד בן בנימין אפלבאום
דניאל מאיר דודה מדיאה יוכבד למשפחת אלישע בת תמר וחכם שמואל
הלל סטופל סבא משה חיים בן צבי זאב הכהן
דני קאופמן אבא אנשל דב בן זאב
עמי קידרון פנינה בת אשר הכהן
אריה לייב בן אליקים
אסתר אטל בת אברהם
לילה קור אמא הינדה יטע בת מנחם מנדל
הרב קראוטהמר אמא מרים בת שלמה  הכהן
ססיל רובינרויט אבא
אמא
 גרשון בן יצחק פלדמן
רבקה פלדמן בת יעקב צבי
קלמן קנט רייסקי אבא אהרון בן חיים
שמחות
בת' וישראל גלמן לרגל הולדת הנכדה אורה ג'היה, בת לברוריה ובני אברמובסקי