משתתפים בקידוש של החדשים תשרי וחשון תשע"ח

חודשי תשרי וחשוון תשע"ט    
לעילוי נשמת    
תורם קרבה שם חודש
ארליך דוד סבתא חנה ציריל בת מאיר זאב תשרי
ארליך דוד אבא יוסף לייב בן אברהם יצחק חשון
ציפי בן-ציון אבא מאיר (מקס) בן יוסף חשון
מל בן-ציון אח נתן בן אליהו חשון
ברברה ברוט אבא צבי הירש בן יצחק תשרי
בתיה גוטליב ותומס ואוולין שפיצר בעל ואבא ישראל צבי בן זאב חשון
אסתר גולדשטיין סבא הרב חיים ברוך בן יעקב יהושע רבינוביץ ז" ל חשון
אסתר גולדשטיין סבתא מנוחה בביל בת הרב אהרון  רבינוביץ זל חשון
אסתר גולדשטיין סבתא רבקה רחל בת עוזר משה שטאק  זל חשון
הלן גינסבורי אבא דוד בן שלמה פרווויין חשון
שילה הריס בן פינחס אורי (SAUL) בן אברהם משה וצביה חשון
אורנה רחל וינר אבא יוסף אהרון בן ישראל חשון
חיים וינר אמא נכע בת שלמה דוד חשון
יהודית וייסמן אמא שיינדל אולגה בת דב יהודה תשרי
דב וסרמן אמא סילביה שרה בת זיסא חשון
דינה וסרמן סבא
סבתא
סבתא
לוי יצחק בן ר' חיים דב חסיד
קיילה בת ברוך
פייגע בת יצחק
חשון
דינה וסרמן אמא דבורה חסיד בת דב ופייגה שטיין
אלי זנו סבתא קלרה בת פנינה תשרי
אלי זנו אחות פנינה בת שמחה ויצחק חשון
אביבה זנו אמא בלימה בת גולדה וזלמן יקותיאל תשרי
אלן יורק אמא שרה בת יוסף תשרי
ויויאן יורק אמא ציפורה בת חיים יהודה חשון
סם לטנר אבא
אמא
אברהם זאב בן שמואל משה
ג'ני בת ציון בן ציון ולאה דיאמונד
תשרי
פרחה לטנר אבא
אמא
שלמה ברון בן אברהם אבא
שושנה רחל בת חוה
תשרי
שרית לבטון אמא גניה בת שרה רבקה חשון
גדעון סטופל
הלל סטופל
אמא
אשה
בת שבע בת מיכאל יצחק חשון
בני פינקלשטיין אח יהודה בן מאיר אליעזר תשרי
עטרה פלואר אמא אסתר בת יחזקאל תשרי
ג'ולי פרידמן אמא נחמה בת אברהם ורחל תשרי
מוטי פריי אבא
אמא
משה יהודה בן אלכסנדר
גיטל בת שלום
תשרי
יהודית פריי אבא
אמא
נפתלי בן אברהם שלמה שטרן
פראדל בת חיים שטרן
תשרי
שלמה ויונתן קור אמא אדל בת יעקב יוסף ואתה תשרי
אלה קידרון אמא חיה שרה בת משה גדליה הכהן תשרי
ורדה קירשנר אמא חימה בת מרדכי תשרי
ישראל קירשנר אמא לאה בת אריה הכהן חשון
הרב קראוטהמר אבא יהודה יוסף בן נפתלי שמואל תשרי
דבי רוגבי אבא
אחות
אחות
הרב טוביה בן הרב שמעון
חנה בת הרב טוביה
אסתר בת הרב טוביה
תשרי
יוסי רוט אבא
אמא
אריה בן יוסף צבי הכהן
רבקה בת רפאל
תשרי
ציפי רייזמן אבא הרב אברהם אייזיק בן מנחם שלום חיים זאב תשרי
דוד רייזמן אמא חנה בת גדליה הלוי תשרי
ד"ר תמרנ ווייס אבא חיים בן אהרון תשרי
שושנה ריץ אבא
אמא
שלום בן אלכסנדר הלוי
שרה בת ר' יוסף
תשרי
אסתר קוזלובסקי  פופוביץ בן הרב שי אהרון צוף  ז"ל   , בנם של אסתר ויוסף תשרי
שיינפלד יומי
שיינפלד מוקי
שיינפלד מישל
אבא אליהו יעקב בן מרדכי חשון
אן שפר אבא ראובן בן יסף דוד לזרוס חשון
שמחות    
בית הכנסת חתנים לרגל החתנים  – רפי לבטון חתן תורה
אדגר אשר- חתן בראשית
דב אברומסון – חתן כל הנערים
אביבה ואלי זנו לרגל הולדת נכדנו בניה עקיבא, בן יוחאי ואביגיל זנו
קרן וסטוארט טיילור לרגל בר המצוה של נכדם, נהר שלום, בנם של הרב אוהד ומרים טיילור
לרגל בת המצוה של הנכדה אליה מיכל בת רבקה טיילור
מזל טוב לבת רבקה לגל הצלחתה במבחני לשכת עורכי הדין
דבי ופסח רוגבי לרגל נישואי הנכדה, תהילה לוי לדן כחלון
לרגל נישואי הנכדה הודיה לוי ליוסף דהן
אן ויצחק שפר נכדה לרכל הולדת הנכדה רות הללי., בת לאורן והדר שפר
מינה ויוסי תיק לבריאות ולהצלחה לכל בני המשפחה