משתתפים בקידוש של חודש מנחם אב תשע"ח

חודש מנחם אב – תשע"ח    
לעילוי נשמת    
תורם קרבה
ג'וני אברהמוף
פרי אברהמוף
אבא ובעל יצחק בן דוד
ג'וני אברהמוף
לידיה אלייני
סבתם דוד בן אברהם
עינת בארי אבא מתתיהו בן אריה בקר
שושנה ברכש אמא חנצ'ה מלכה בת שמואל
אבי זיסוויין אבא יהושע זאב בן יעקב יוסף
ג'ף וינר אבא דב בער בן אהרון
אביבה ואלי זנו סבא משה בן שלום
רשי יורוביץ אח אביגדור בן חנינא
נאוה כץ אבא אהרון ישעיה בן חיים משה שטיינברגר
בלה ליוש אבא
אמא
עוזר ישראל בן שמואל
פראדעל בת אברהם (אברום)
סוזי סטיסקין
שרה שונברון
אחות שולמית חוה בת אברהם יצחק והינדה
ג'ודי סגל אבא שלום בן הרב נח הלוי
בני פינקלשטיין אבא
אמא
מאיר אליעזר בן חיים יוסף יצחק
חווה רחל בת אלתר
גילדה קורצמן אבא
אמא
ישראל משה בן חיים שלמה הכהן
רשא דבורה בת שרגא בנימין הלוי
קני קיי אמא ליבה בת אברהם יצחק
שרה רוט אמא לאה בת ציפורה וישראל ירמוס
יעקב שטרן אבא אליעזר בן יעקב
יוסי תיק אמא שרה בת ר' ישראל
שמחות    
אדירה ודב אברמסון לרגל בר המצווה של בנם יאיר
לידיה אלייני לרגל הולדת הנכדה דניאל לאה, בת לאפרת ומרדכי אלייני, אחות לרפאל ואנאל, נכדה לחנה ויהודה פראלמן, ונינה ל Riyah Ebrahimoff   מלונדון
עינת ויאיר בארי לרגל הולדת שני נכדינו, מאור משה בן דיאן וגלעד בארי מירושלים ויהב בן עינת וישי בארי מפ״ת.
אוולין והנרי גרסטלר לרגל הולדת הנכד, זהר אליהו, בן לגדעון והדר גרסטלר
עטרה ואשר פלואר לרגל נישואי הנכדה, רחל בת לירון ואסתי וולוך מנריה לחן חניאל מאלקנה
קטי וקני קיי לרגל 50 שנות נישואים
שרה ויוסי רוט יום נישואין ה-55 של יוסי ושרה רוט
יום הולדת ה-75 בשבת נחמו של שרה רוט
יום ההולדת  של יוסי רוט