עזרה לזולת


עזרה אישית:

חברי הקהילה מגישים עזרה לאלו הזקוקים לה ע"פ בקשה.  כדי לקבל עזרה או להפנות אותה למי שנראה לך כזקוק/ה לה, נא לפנות לחברי הוועד.

עזרה כספית:

לקהילה קופת גמ"ח המבוססת על מימון פרטי המציעה הלוואות לטווח קצר לכל צורך.  נא להתקשר עם שלמה קור או ג'וליאן אדל.  כל פנייה או הפנייה תזכה לפרטיות מוחלטת.  המעוניין/ת לתרום לקופה גם מתבקש/ת לפנות לשלמה או לג'וליאן.

עזרה לזולת וביקור חולים:

אם מישהו/י חולה או מאושפז/ת, ניתן להגיש עזרה נדרשת וכן לערוך ביקור.  למידע נוסף נא לפנות לרבנית טובה קראוטהמר(054-5720956), לרשי יורוביץ(054-6446970), לסוזן אדל (050-5473893) ליהודית רוזן 052-6463269, לרפי רוזן 054-9027390,יומי שיינפלד 054-3977613 או למוקי שיינפלד 054-3455060

מאגר נהגים:

הזקוק/ה להסעה, במיוחד לצרכים רפואיים, באופן קבוע או חד-פעמית, ניתן למצוא מתנדבים המוכנים להסיעם.  נא לפנות לאשר פלואר אם את/ה מוכן/ה (גם נהגים וגם נהגות!) להסיע אחרים, נא לפנות לאשר פלואר. 

עזרה בעת ישיבת שבעה:

מישהו/י הזקוק/ה לעזרה בעת ישיבת שבעה – בקניות, בישול וכד' – נא לפנות לאסנת מאיר או הרבנית טובה קראוטהמר.

עזרה אחרת:

בכל מצב אחר בו מישהו/י זקוק/ה לעזרה, מלבד אלו הנזכרים לעיל, נא לפנות לאהרן יורק

פרטי קישור לכל אלו הנזכרים לעיל נמצאים בדף "מי ומי" באתר זה.